Προϋποθέσεις δημοσίευσης κειμένων αναγνωστών


Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν καταχωρίσετε το κείμενο σας

Το milonews.gr σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες στα δημοσιευόμενα κείμενα προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις των χρηστών που τις αποστέλλουν ή άλλων προσώπων. Οι συγκεκριμένοι χρήστες-αποστολείς διατηρούν ακέραια την εν λόγω ευθύνη και επίσης εγγυώνται απέναντι στο milonews.gr ότι η συγκεκριμένη αποστολή του κείμενου τους προς δημοσίευση δεν θίγει καθ’ οιονδήποτε τρόπο δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων επί των κειμένων αυτών.

Οι διαχειριστές του διαδικτυακού τόπου αποποιούνται κάθε ευθύνη για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί σε οποιονδήποτε από την ανάγνωση των εν λόγω κειμένων και επιτρέπουν την πρόσβαση σε αυτά σε κάθε επισκέπτη του ιστοτόπου που έχει αποδεχτεί τους όρους εισόδου μόνον για προσωπική χρήση και για ψυχαγωγικό σκοπό.

Μπορείτε να μας στέλνετε και τα δικά σας κείμενα για δημοσίευση στη λίστα λογοτεχνικών έργων του milonews.gr. Οι ιστορίες που μας στέλνετε πρέπει να είναι γραμμένες με ελληνικούς χαρακτήρες, καθώς ιστορίες γραμμένες με greeklish δεν θα καταχωρούνται. Τα κείμενα που δημοσιεύονται στο milonews.gr παραχωρούνται από τον εκάστοτε αποστολέα τους αποκλειστικά στο διαχειριστή του παρόντος ιστοτόπου για δημοσίευση στο διαδίκτυο. Ο αποστολέας δηλώνει ότι έχει το δικαίωμα να πράξει τούτο, έχοντας εις γνώση του ότι αυτά θα διατίθενται προς πρόσβαση σε αόριστο αριθμό χρηστών του διαδικτύου και για αόριστο χρονικό διάστημα, κατά τη βούληση αποκλειστικά του milonews.gr. To milonews.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μην προβεί σε δημοσίευση αποστελλόμενου σε αυτό κείμενου για οποιονδήποτε λόγο.